Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 65 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2 vertalen

Stap 2
Using the flat end of a spudger, gently pry the battery connector straight up out of its socket on the logic board. Bend the battery cables back and out of the way, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.
  • Using the flat end of a spudger, gently pry the battery connector straight up out of its socket on the logic board.

  • Bend the battery cables back and out of the way, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.

使用撬棒平头的那端,轻轻地将电池接口直接从逻辑板上的插座中撬出。

弯曲电池电缆,确保电池接口不会意外接触逻辑板。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.