Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 65 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2 vertalen

Stap 2
Using the flat end of a spudger, gently pry the battery connector straight up out of its socket on the logic board. Bend the battery cables back and out of the way, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.
  • Using the flat end of a spudger, gently pry the battery connector straight up out of its socket on the logic board.

  • Bend the battery cables back and out of the way, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.

スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。

バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.