Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4 vertalen

Stap 4
Remove the earpiece speaker.
  • Remove the earpiece speaker.

  • Don't touch the four spring contacts with your fingers—your skin oils may cause a malfunction. If accidentally touched, clean the contacts gently with isopropyl alcohol (90% or higher).

Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.

Berühre nicht die vier Federkontakte mit deinen Fingern - das Hautfett kann zu Fehlfunktionen führen. Wenn du sie doch versehentlich berührst, dann reinige sie vorsichtig mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.