Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands
Stap 3
Use a spudger to disconnect the headphone jack flex cable. Use a tweezer to remove the first daughter board which was connected to the headphone jack. Remove the second daughter board including the headphone jack.
  • Use a spudger to disconnect the headphone jack flex cable.

  • Use a tweezer to remove the first daughter board which was connected to the headphone jack.

  • Remove the second daughter board including the headphone jack.

  • Both daughterboards are clamped into the mid frame and a little bit tricky to remove. Try to grab them near the holes for the Phillips #00 screws to not damage any contacts.

Gebruik een spudger om de flexkabel van de hoofdtelefoonjack los te koppelen.

Gebruik een pincet om het eerste dochterbord, welke aan de hoofdtelefoonjack verbonden was, te verwijderen.

Verwijder het tweede dochterbord inclusief hoofdtelefoonjack.

Beide dochterborden zitten vast in het midframe en zijn wat lastig te verwijderen. Probeer ze dichtbij de gaten voor de Phillips #00 schroeven vast te pakken om ervoor te zorgen dat je de contacten niet beschadigt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.