Ga door naar hoofdinhoud
Engels
Nederlands
Stap 3
The new display assembly design left no room for the usual "MacBook Pro" logo on the slim bezel. There's plenty of room for the logo on the bottom of the computer, though. If no one believes that your computer is a real MacBook Pro, just pick it up and flip it over.
  • The new display assembly design left no room for the usual "MacBook Pro" logo on the slim bezel.

  • There's plenty of room for the logo on the bottom of the computer, though. If no one believes that your computer is a real MacBook Pro, just pick it up and flip it over.

  • All these upgrades earned this Pro a new model number: A1398.

  • Go ahead and let that sink in for a minute; Apple finally introduced a new MacBook Pro model number! (It's the little things that make us happy.)

Het ontwerp van de nieuwe schermmodule heeft geen ruimte overgelaten voor het gewoonlijk aanwezige "MacBook Pro"-logo op de smalle omlijning.

Er is echter genoeg ruimte voor het logo aan de onderkant van de computer. Als niemand gelooft dat je daadwerkelijk een MacBook Pro hebt, til je gewoon je laptop op en draai je deze om.

Al deze upgrades hebben geleid tot een nieuw modelnummer voor deze Pro: A1398.

Laat dat even bezinken: Apple heeft eindelijk een nieuw MacBook Pro modelnummer geïntroduceerd! (Het zijn de kleine dingen die ons gelukkig maken.)

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.