Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 28 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Make sure that the hard drive connectors are facing down before placing it into the enclosure. Gently place the hard drive into the enclosure's hard drive slot. While firmly holding the enclosure in place with one hand, use your other hand to press the hard drive into the enclosure connectors.
  • Make sure that the hard drive connectors are facing down before placing it into the enclosure.

  • Gently place the hard drive into the enclosure's hard drive slot.

  • While firmly holding the enclosure in place with one hand, use your other hand to press the hard drive into the enclosure connectors.

Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.

Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.

Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi con l'altra il disco rigido nei connettori del case.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.