Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 21
With one plastic card underneath each of the two center battery cells, twist and lift both cards to fully separate the battery cells, together with the plastic frame and battery board, from the MacBook Pro. With one plastic card underneath each of the two center battery cells, twist and lift both cards to fully separate the battery cells, together with the plastic frame and battery board, from the MacBook Pro.
  • With one plastic card underneath each of the two center battery cells, twist and lift both cards to fully separate the battery cells, together with the plastic frame and battery board, from the MacBook Pro.

Du hast jetzt je eine Plastikkarte unter jeder der beiden mittleren Akkuzellen platziert. Versuche jetzt durch Drehen und Anheben dieser Karten die Akkuzellen zusammen mit dem Plastikrahmen und dem Akku Board vollständig vom MacBook Pro zu lösen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.