Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands
Stap 15
Push one corner of a plastic card below the plastic battery frame and underneath the remaining adhered edge of the lower center cell. Do not pry along the edge nearest the battery connector, or you risk damaging the keyboard ribbon cable.
  • Push one corner of a plastic card below the plastic battery frame and underneath the remaining adhered edge of the lower center cell.

  • Do not pry along the edge nearest the battery connector, or you risk damaging the keyboard ribbon cable.

  • Slide your card all the way under the battery cell, and leave it to prevent the battery cell from re-adhering.

Duw een hoek van je plastic kaart onder het plastic batterijframe en onder de nog steeds vastgelijmde zijkant van de onderste middelste batterijcel.

Duw niet langs de kant die het dichtst bij de batterijaansluiting zit, aangezien je daarmee riskeert de lintkabel van het toetsenbord te beschadigen.

Schuif je kaart helemaal onder de batterijcel en laat deze zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de cel gaat hechten.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.