Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands
Stap 9
Apply a few drops of adhesive remover evenly along the elevated edge of the next battery cell. Wait 2-3 minutes for the liquid adhesive remover to penetrate underneath the battery cell before you proceed to the next step.
  • Apply a few drops of adhesive remover evenly along the elevated edge of the next battery cell.

  • Wait 2-3 minutes for the liquid adhesive remover to penetrate underneath the battery cell before you proceed to the next step.

Verdeel een aantal druppels lijmverwijderaar over de opgetilde zijkant van de naastgelegen batterijcel.

Wacht 2-3 minuten om de lijmverwijderaar in te laten trekken onder de batterijcel voordat je verder gaat met de volgende stap.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.