Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 9
Apply a few drops of adhesive remover evenly along the elevated edge of the next battery cell. Wait 2-3 minutes for the liquid adhesive remover to penetrate underneath the battery cell before you proceed to the next step.
  • Apply a few drops of adhesive remover evenly along the elevated edge of the next battery cell.

  • Wait 2-3 minutes for the liquid adhesive remover to penetrate underneath the battery cell before you proceed to the next step.

Gib einige Tropfen des Klebstoffentferners gleichmäßig am erhöhten Rand entlang auf die nächste Akkuzelle.

Warte 2-3 Minuten, bis der flüssige Klebstoffentferner unter die Akkuzelle eindringt, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.