Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 6
Apply a few drops of adhesive remover evenly along the elevated edge of the outer right battery cell. You don't need to use very much. The small bottle contains more than twice the amount of solvent needed to remove all the battery cells.
  • Apply a few drops of adhesive remover evenly along the elevated edge of the outer right battery cell.

  • You don't need to use very much. The small bottle contains more than twice the amount of solvent needed to remove all the battery cells.

  • Wait 2-3 minutes for the liquid adhesive remover to penetrate underneath the battery cell before you proceed to the next step.

Gib einige Tropfen des Klebstoffentferners gleichmäßig am erhöhten Rand entlang auf die am weitesten rechts liegenden Akkuzelle.

Du musst nicht sehr viel vom Klebstoffentferner verwenden. Das Fläschchen enthält mindestens die doppelte Menge, die du brauchst, um alle Akkuzellen zu entfernen.

Warte 2-3 Minuten, bis der flüssige Klebstoffentferner unter die Akkuzelle eindringt, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.