Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Ensure your device is completely OFF before starting this guide.
  • Ensure your device is completely OFF before starting this guide.

  • Use a Torx T4 screwdriver to unscrew the nine 5 mm screws holding the cover in place.

  • Use a Torx T4 screwdriver to unscrew the 8 mm screw in the center.

  • When, reassembling, make sure not to tighten the screws too much or you may risk cracking the plastic cover.

Zorg dat je toestel volledig is uitgeschakeld voordat je deze procedure start.

Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de negen 5 mm lange schroeven die de cover vasthouden los te schroeven.

Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de enkele 8 mm lange schroeven in het midden los te schroeven.

Zorg ervoor dat je de schroeven, bij het weer in elkaar zetten van je laptop, niet te strak aandraait aangezien je dan riskeert de plastic cover te breken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.