Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 2
The battery board is permanently attached to the battery. Check to make sure it has adequate clearance to come out together with the battery, without snagging on other components.
  • The battery board is permanently attached to the battery. Check to make sure it has adequate clearance to come out together with the battery, without snagging on other components.

  • Insert the flat edge of a spudger under the battery board on the side nearest the logic board.

  • Lift the battery board to an angle of about 45 degrees. If necessary, lift the battery power connector out of the way to give the battery board extra clearance.

电池板应该是永久地与电池连在一起。检查一下是否有足够的空隙把它们一起拿出来,不要划伤其他元件。

把撬棒的平头插到电池板下最靠近主板的一头。

抬起电池板大约45度。如果有必要,抬起电池插头来给电池板更多的空间。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.