Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands
Stap 2
The battery board is permanently attached to the battery. Check to make sure it has adequate clearance to come out together with the battery, without snagging on other components.
  • The battery board is permanently attached to the battery. Check to make sure it has adequate clearance to come out together with the battery, without snagging on other components.

  • Insert the flat edge of a spudger under the battery board on the side nearest the logic board.

  • Lift the battery board to an angle of about 45 degrees. If necessary, lift the battery power connector out of the way to give the battery board extra clearance.

Het batterijbord zit permanent aan de batterij bevestigd. Zorg daarom dat je extra goed checkt of het batterijbord er met de batterij uit kan komen, zonder daarbij andere onderdelen te beschadigen.

Steek het platte einde van een spudger onder het batterijbord aan de kant die het dichtst bij het logic board ligt.

Til het batterijbord omhoog tot een hoek van ongeveer 45 graden. Til de stroomaansluiting van de batterij, indien nodig, uit de weg om het batterijbord extra ruimte te geven om eruit te komen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.