Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a T5 Torx driver to remove the two 3.1 mm screws securing the battery board.
  • Use a T5 Torx driver to remove the two 3.1 mm screws securing the battery board.

  • These screws lie under the battery board data cable. You may need to gently maneuver the cable from side to side to access each screw.

  • Either screw may have a water damage indicator sticker on the top. If so, remove it with a pair of tweezers and set it aside before removing the screw.

用一把T5内梅花头改锥来拆掉两颗固定电池板的3.1mm螺丝。

这些螺丝待在电池板数据排线下面。你有可能需要轻轻地把排线扒到一边才能接触到螺丝。

可能有个进水贴粘在最右边的螺丝上。如果是这样,在拆螺丝之前先拿个镊子把进水贴揭下来放到一旁。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.