Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 5
Pull off the black rubber stopper from your bottle of adhesive remover. Twist to loosen or remove the bottle cap before you cut the applicator tip. This unseals the bottle and allows the pressure to equalize before you cut the applicator tip. If you skip this step, the adhesive remover may spray out unexpectedly when the tip is cut.
  • Pull off the black rubber stopper from your bottle of adhesive remover.

  • Twist to loosen or remove the bottle cap before you cut the applicator tip.

  • This unseals the bottle and allows the pressure to equalize before you cut the applicator tip. If you skip this step, the adhesive remover may spray out unexpectedly when the tip is cut.

  • Use scissors to cut off the sealed tip of the applicator.

  • Cutting close to the narrow tip will give you better control so you can apply the adhesive remover in small amounts.

  • Twist and close the bottle cap securely before you proceed further.

从你的粘合剂去除剂瓶中取下黑色橡胶塞。

在切割涂抹器尖端之前拧开以松开或取下瓶盖。

这会打开瓶子并在切割涂抹器尖端之前使压力均衡。如果跳过此步骤,粘合剂去除器可能会在切割尖端时意外喷出。

用剪刀剪掉涂抹器的密封尖端。

靠近狭窄的尖端切割将使您获得更好的控制,因此您可以少量使用粘合剂去除剂。

在进一步操作之前,请拧紧并关闭瓶盖。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.