Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 3
The liquid adhesive remover provided in your kit can affect the antireflective coating on your MacBook Pro's display. To protect your display, place a sheet of aluminum foil between the display and keyboard and leave it there while you work.
  • The liquid adhesive remover provided in your kit can affect the antireflective coating on your MacBook Pro's display.

  • To protect your display, place a sheet of aluminum foil between the display and keyboard and leave it there while you work.

  • Additionally, layer an absorbent towel directly underneath the trackpad area to soak up any excess adhesive remover.

你的工具套里提供的液体除胶剂会影响MacBook Pro显示器上的抗反射涂层。

为保护你的显示器,应在显示器和键盘之间铺一张铝箔,在你工作的时候应该一直把它放在那儿。

此外,放一张吸收性好的毛巾在触摸板区域之下,用来吸收过量的除胶剂。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.