Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Remove the lower connector bracket.
  • Remove the lower connector bracket.

Entferne die Abdeckung der unteren Anschlüsse.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.