Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 7 vertalen

Stap 7
Use the pointed end of a spudger to push each of the volume button covers out of the rear case. Remove the volume button covers. Remove the volume button covers.
  • Use the pointed end of a spudger to push each of the volume button covers out of the rear case.

  • Remove the volume button covers.

Stoße mit der Spudgerspitze die beiden Tastenabdeckungen des Lautstärkereglers aus dem Rückgehäuse.

Entferne beide Tastenabdeckungen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.