Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 14
Continue to move the blade of the halberd spudger underneath the power and volume control cable. Move slowly to make sure that the cable is not damaged during removal. Move slowly to make sure that the cable is not damaged during removal.
  • Continue to move the blade of the halberd spudger underneath the power and volume control cable.

  • Move slowly to make sure that the cable is not damaged during removal.

Schiebe die Klinge des Hellebardenspudgers weiter unter dem Lautstärkekabel fort.

Bewege dabei die Klinge ganz langsam, um das Kabel nicht zu beschädigen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.