Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the following Phillips screws: Two 1.9 mm screws securing the power button.
  • Remove the following Phillips screws:

  • Two 1.9 mm screws securing the power button.

  • Three 2.3 mm screws securing the volume buttons.

Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben:

Zwei 1,9 mm Schrauben, die den An-/Ausschalter befestigen.

Drei 2,3 mm Schrauben, die die Lautstärketasten befestigen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.