Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 16
Starting at the corner of the phone, slide the pick underneath the assembly towards the  lightning connector. Stop sliding the pick when it reaches the lightning connector. Stop sliding the pick when it reaches the lightning connector.
  • Starting at the corner of the phone, slide the pick underneath the assembly towards the lightning connector.

  • Stop sliding the pick when it reaches the lightning connector.

Schiebe das Plektrum an der Ecke des iPhones beginnend unter der Einheit entlang Richtung Lightning-Anschluss.

Höre auf, wenn du am Lightning-Anschluss angekommen bist.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.