Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Disconnect the following connectors from their respective sockets on the logic board:
  • Disconnect the following connectors from their respective sockets on the logic board:

  • Wi-Fi antenna cable

  • Speaker connector cable.

  • Dock connector cable.

  • Make sure to pry underneath the connector and not the socket itself. Prying on the socket itself may cause severe damage.

ロジックボード上の各ソケットから次のコネクタの接続を外します:

Wi-Fiアンテナケーブル

スピーカーコネクタケーブル

ドックコネクタケーブル

ソケットではなく、コネクタの下に触れているか確認してください。ソケットに触れると深刻なダメージを与える恐れがあります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.