Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 2
使用撬棒小心地撬起四周,即可取下两侧门把手。
卸下把手
  • 使用撬棒小心地撬起四周,即可取下两侧门把手。

  • 通常在把手和门之间会有一个塑料垫圈,注意不要损坏它。

  • 把手之间会有一根金属方形轴相连。取下内侧把手时小心别将它弄丢,因为这个轴是分内外的。

Use pry bar carefully pry around, you can remove both sides of the door handle.

There is usually a plastic washer between the handle and the door, taking care not to damage it.

There will be a metal square shaft connected between the handle. Be careful not to lose it when removing the inside handle because the shaft is inside and outside.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.