Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Using the flat end of a spudger, pry the rear facing camera off of its socket on the underside of the headphone jack assembly board.
  • Using the flat end of a spudger, pry the rear facing camera off of its socket on the underside of the headphone jack assembly board.

スパッジャーの平面側先端を使って、ヘッドホンジャックアセンブリボードの下側にあるソケットから背面カメラを持ち上げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.