Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
The home button assembly is attached to the front panel with some adhesive. The use of an iOpener to soften the adhesive is highly recommended.
  • The home button assembly is attached to the front panel with some adhesive. The use of an iOpener to soften the adhesive is highly recommended.

  • Place the iOpener in the microwave and microwave it for thirty seconds on the highest power setting.

  • Be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. We recommend waiting at least three minutes before reheating the iOpener.

  • Place the iOpener over the home button on the front edge of the display.

Die Home Button Einheit ist mit etwas Kleber am Front Panel festgemacht. Die Benutzung eines iOpeners, um den Kleber weich zu machen, wird wärmstens empfohlen.

Lege den iOpener in die Mikrowelle und lasse die Mikrowelle eine Minute auf der höchsten Stufe laufen.

Achte während des Reparaturvorgangs darauf, den iOpener nicht zu überhitzen. Wir empfehlen, mindestens zwei Minuten vor einer erneuten Erhitzung des iOpeners zu warten.

Platziere den iOpener über dem Home Button auf der Vorderseite des Displays.

[* icon_note] The home button assembly is attached to the front panel with some adhesive. The use of an iOpener to soften the adhesive is highly recommended.
[* black] Place the iOpener in the microwave and microwave it for '''one minutethirty seconds''' on the highest power setting.
[* icon_caution] Be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. We recommend waiting at least twothree minutes before reheating the iOpener.
[* black] Place the iOpener in the microwave and microwave it for '''one minutethirty seconds''' on the highest power setting.
[* icon_caution] Be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. We recommend waiting at least twothree minutes before reheating the iOpener.
[* black] Place the iOpener over the home button on the front edge of the display.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.