Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 14 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Flip up the retaining flap securing the volume/power button ribbon cable connector to the headphone jack assembly board. Remove the volume button ribbon cable from its ZIF connector.
  • Flip up the retaining flap securing the volume/power button ribbon cable connector to the headphone jack assembly board.

  • Remove the volume button ribbon cable from its ZIF connector.

音量/電源ボタンのリボンケーブルコネクタをヘッドホンジャックアセンブリボードに固定している固定フラップを跳ね上げます。

ZIFコネクタから音量ボタンリボンケーブルを取り外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.