Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Using the tip of a spudger, peel back the adhesive securing the camera ribbon cable to the headphone jack assembly. In a similar manner, release the adhesive foam tape securing the camera ribbon cable to the aluminum frame.
  • Using the tip of a spudger, peel back the adhesive securing the camera ribbon cable to the headphone jack assembly.

  • In a similar manner, release the adhesive foam tape securing the camera ribbon cable to the aluminum frame.

À l'aide de la pointe d'un spudger, retirez l'adhésif fixant la nappe de la caméra à l'ensemble prise casque.

De manière similaire, décollez le ruban en mousse adhésive fixant la nappe de la caméra au cadre en aluminium.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.