Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 48 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Flip up the retaining flap on the LCD ribbon cable ZIF connector. Using your fingers or a pair of tweezers, pull the LCD ribbon cable from its socket on the logic board. You may have to force restart the iPad by holding down the power button and home button for at least ten seconds until you see the Apple logo if the LCD screen doesn't power on after connecting the ZIF connector for the LCD screen when putting everything back together.
  • Flip up the retaining flap on the LCD ribbon cable ZIF connector.

  • Using your fingers or a pair of tweezers, pull the LCD ribbon cable from its socket on the logic board.

  • You may have to force restart the iPad by holding down the power button and home button for at least ten seconds until you see the Apple logo if the LCD screen doesn't power on after connecting the ZIF connector for the LCD screen when putting everything back together.

LCDリボンケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。

指やピンセットを使って、ロジックボード上のソケットからLCDリボンケーブルを引っ張ります。

再度組み立てたときにLCDスクリーン用のZIFコネクタに接続した後、LCDスクリーンの電源が入らない場合、電源ボタンとホームボタンを少なくとも10秒間、Appleのロゴが表示されるまで長押しして、iPadを強制再起動しなければなりません。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.