Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Remove the small Phillips screw securing the display data cable ground loop to the upper case. Disconnect the display data cable by pulling its connector straight away from the socket on the logic board.
  • Remove the small Phillips screw securing the display data cable ground loop to the upper case.

  • Disconnect the display data cable by pulling its connector straight away from the socket on the logic board.

ディスプレイデータケーブル接地ループを上部ケースに固定している小サイズのプラスネジを外します。

ロジックボード上のソケットからコネクタをまっすぐ引き離して、ディスプレイデータケーブルの接続を外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.