Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 5
Carefully lift the logic board up and pull it away from you.
  • Carefully lift the logic board up and pull it away from you.

  • This step requires some force, but if the logic board will not come up, make sure you have removed all screws and connectors necessary.

  • Remove the logic board from the computer.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.