Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Remove the two Phillips screws securing the camera cable bracket to the upper case. The leftmost screw may remain captive in the camera cable.
  • Remove the two Phillips screws securing the camera cable bracket to the upper case.

  • The leftmost screw may remain captive in the camera cable.

  • Seperate the camera cable bracket from the camera cable and remove it from the computer.

カメラケーブルのブラケットと上部ケースを固定している2本のプラスネジを外します。

一番左のネジはカメラケーブルの中に付いたままです。

カメラケーブルのブラケットをカメラケーブルから外して、デバイスから取り出します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.