Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Slide the point of an opening pick underneath the antenna flex cable towards the top of the phone, separating the remaining adhesive. Slide the point of an opening pick underneath the antenna flex cable towards the top of the phone, separating the remaining adhesive.
  • Slide the point of an opening pick underneath the antenna flex cable towards the top of the phone, separating the remaining adhesive.

Schiebe die Spitze des Plektrums unter das Antennenflexkabel in Richtung Oberkante des iPhones und trenne so noch bestehende Klebeverbindungen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.