Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Moving from power button side of the phone, use an opening pick to separate the adhesive holding the antenna flex cable to the rear case. Moving from power button side of the phone, use an opening pick to separate the adhesive holding the antenna flex cable to the rear case.
  • Moving from power button side of the phone, use an opening pick to separate the adhesive holding the antenna flex cable to the rear case.

開口ピックを使って背面ケースに留められたアンテナフレックスケーブルの接着剤を剥がして、電源ボタンを本体から外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.