Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Moving from power button side of the phone, use an opening pick to separate the adhesive holding the antenna flex cable to the rear case. Moving from power button side of the phone, use an opening pick to separate the adhesive holding the antenna flex cable to the rear case.
  • Moving from power button side of the phone, use an opening pick to separate the adhesive holding the antenna flex cable to the rear case.

Arrivando dal lato del pulsante di accensione del telefono, usa un plettro di apertura per separare l'adesivo che tiene in posizione del cavo flessibile dell'antenna sul caso posteriore.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.