Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Moving from power button side of the phone, use an opening pick to separate the adhesive holding the antenna flex cable to the rear case. Moving from power button side of the phone, use an opening pick to separate the adhesive holding the antenna flex cable to the rear case.
  • Moving from power button side of the phone, use an opening pick to separate the adhesive holding the antenna flex cable to the rear case.

Moviéndote desde el lado del botón de encendido del teléfono, usa una púa de apertura para separar el adhesivo que sujeta el cable flexible de antena a la caja trasera.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.