Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 2
There is adhesive underneath the back cover that holds it to the battery and the metal plate at the top.
  • There is adhesive underneath the back cover that holds it to the battery and the metal plate at the top.

  • Be careful with the flex cable at the right hand side.

  • Twist the opening pick to lever the back cover away and loosen it from the adhesive.

Er bevindt zich lijm onder de achterste behuizing die de achterste behuizing aan de batterij en de metalen plaat boven in de telefoon bevestigt.

Wees voorzichtig in de buurt van de flexkabel die zich aan de rechterkant van het toestel bevindt.

Roteer je openingsplectrum om de achterste behuizing weg te duwen en deze los te maken van de lijm die het vasthoudt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.