Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 16
Remove seven 3.2 mm Phillips screws securing the logic board to the upper case.
  • Remove seven 3.2 mm Phillips screws securing the logic board to the upper case.

  • Do not remove the logic board yet! There are connectors attached to the underside of the logic board that must first be disconnected.

上部ケースに基板を固定している3.2 mmプラスネジを7本外します。

まだ基板を外さないでください!基板の下側にコネクタが接続されたままです。まずこのコネクタの接続を外さなければなりません。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.