Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 18
Remove two 3.5 mm Phillips screws securing the bottom case clip to the upper case. Lift the bottom case clip out of the upper case.
  • Remove two 3.5 mm Phillips screws securing the bottom case clip to the upper case.

  • Lift the bottom case clip out of the upper case.

  • Some MacBook Pro Unibodies do not have a bottom case clip and do not require this step.

上部ケースに下部ケースのクリップを固定している3.5 mプラスネジを2本外します。

上部ケースから下部ケースのクリップを持ち上げて取り出します。

あるモデルのMacBook Pro Unibodyにはこのクリップがついていない場合があります。その場合は、この手順は不要です。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.