Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 18
Remove two 3.5 mm Phillips screws securing the bottom case clip to the upper case. Lift the bottom case clip out of the upper case.
  • Remove two 3.5 mm Phillips screws securing the bottom case clip to the upper case.

  • Lift the bottom case clip out of the upper case.

  • Some MacBook Pro Unibodies do not have a bottom case clip and do not require this step.

Retira los dos tornillos Phillips de 3.5 mm que sujetan el clip de la caja inferior a la caja superior.

Levanta el clip de la caja inferior fuera de la caja superior.

Algunos MacBook Pro Unibodies no tienen un clip de fondo y no requieren este paso.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.