Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 12
Using the tip of a spudger, flip up the express card cage ribbon cable retaining flap. Pull the express card cage ribbon cable straight out of its socket.
  • Using the tip of a spudger, flip up the express card cage ribbon cable retaining flap.

  • Pull the express card cage ribbon cable straight out of its socket.

スパッジャーの先端を使って、エクスプレスカードケージのリボンケーブル固定フラップを持ち上げます。

エクスプレスカードケージリボンケーブルをソケットからまっすぐ引き抜きます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.