Skip to main content

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Step 5
Use a spudger to carefully pry the optical drive connector straight up off its socket on the logic board.
  • Use a spudger to carefully pry the optical drive connector straight up off its socket on the logic board.

スパッジャーを使って、ゆっくりと光学ドライブコネクタを基板上のソケットからまっすぐ引き抜きます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.