Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 29 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Be sure the access door release latch is vertical before proceeding.
  • Be sure the access door release latch is vertical before proceeding.

  • Grab the translucent plastic tab and pull the battery up and out of the Unibody.

  • If the latch is depressed it will lock the battery in place.

次の手順に進む前に、アクセスドアの取り外しラッチが垂直になっているか確認してください。

半透明のプラスチックタブを掴んで、バッテリーをUnibodyから引き上げます。

ラッチが押されると、バッテリーが所定の位置にロックされます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.