Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Using a spudger, lift and release the tab on the ZIF socket sitting on the SIM card reader. Carefully pull the flex cable out of the ZIF socket, and rest it out of the way.
  • Using a spudger, lift and release the tab on the ZIF socket sitting on the SIM card reader.

  • Carefully pull the flex cable out of the ZIF socket, and rest it out of the way.

スパッジャーを使って、SIMカードリーダー上のZIFソケットのタブを持ち上げてリリースします。

ZIFソケットからフレックスケーブルを注意深く引き抜き、脇に置いておきます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.