Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 6 vertalen

Stap 6
Use a spudger to lift the motherboard carefully. Remove the motherboard assembly. On the back of the motherboard there is a thermal pad (pink rubber-like gob) for heat dissipation. If you are about to replace the display assembly, and the thermal pad broke or is too dried out, you might want to replace it with a new one.
  • Use a spudger to lift the motherboard carefully.

  • Remove the motherboard assembly.

  • On the back of the motherboard there is a thermal pad (pink rubber-like gob) for heat dissipation. If you are about to replace the display assembly, and the thermal pad broke or is too dried out, you might want to replace it with a new one.

Gebruik een spudger om het moederbord op voorzichtige wijze omhoog te tillen.

Verwijder de moederbordmodule.

Er bevindt zich een thermisch kussen (roze rubberachtig blok) aan de achterkant van het moederbord die de warmte verdeelt. Als je de schermmodule vervangt en het thermische kussen is kapot of te uitgedroogd, is het handig deze te vervangen door een nieuw kussen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.