Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Take the camera and the headphone jack out of their recesses. Take the camera and the headphone jack out of their recesses.
  • Take the camera and the headphone jack out of their recesses.

把摄像头和耳机接口从它们的位置移除。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.