Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Remove the four Phillips screws securing the Wi-Fi antenna: Three 1.2 mm screws
  • Remove the four Phillips screws securing the Wi-Fi antenna:

  • Three 1.2 mm screws

  • One 1.7 mm screw

Rimuovi le quattro viti a croce Phillips di fissaggio dell'antenna Wi-Fi:

Tre viti da 1,2 mm

Una vite da 1,7 mm

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.