Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 36 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
With the case closed, place the Unibody top-side down on a flat surface.
  • With the case closed, place the Unibody top-side down on a flat surface.

  • Depress the grooved side of the access door release latch enough to grab the free end. Lift the release latch until it is vertical.

ケースを閉じたまま、Unibodyを裏返しにして水平に置きます。

アクセスドアのリリース用ラッチの溝側を押し込んで、出てきた先端をつかみます。 リリース用ラッチが垂直になるまで持ち上げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.