Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 64 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the following ten screws:
  • Remove the following ten screws:

  • Three 14.4 mm Phillips #00 screws

  • Three 3.5 mm Phillips #00 screws

  • Four 3.5 mm shouldered Phillips #00 screws

  • When replacing the small screws, align them perpendicular to the slight curvature of the case (they don't go straight down).

Verwijder de volgende tien schroeven:

Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven

Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven

Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven

Bij het weer terugplaatsen van de kleine schroeven zorg je dat je ze haaks op de lichte ronding van de behuizing plaatst (aangezien ze niet recht naar beneden draaien).

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.