Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7
Use the tip of a spudger to flip up the locking lever to release the IR sensor ribbon cable from its socket. Use the tip of a spudger to pull the IR sensor ribbon cable straight away from the logic board.
  • Use the tip of a spudger to flip up the locking lever to release the IR sensor ribbon cable from its socket.

  • Use the tip of a spudger to pull the IR sensor ribbon cable straight away from the logic board.

Hebe den Verschluss des IR-Sensor Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben aus seiner Buchse heraus.

Ziehe das IR-Sensor Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers aus dem Logic Board.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.